Գյումրիի հետաքրքիր վայրեր

երեխաների համար

Վայրերը դասավորված են Գյումրիի Վարդանանց հրապարակից ունեցած հեռավորության` Google քարտեզների տվյալների հիման վրա։